Historie

 

Na výklad snů lze pohlížet mnoho způsoby. Nahlédněme do starobylé historie. Vysvětlením příběhů, které se udály v našich představách během spánku se zabývali jak egyptští tak především babylonští astrologové, stejně tak židovský Talmud studuje velmi důsledně tento fenomén a vysloveně říká, že to, co se nám zdá, představuje dopis, jehož obsah je nutné studovat a to bez ohledu na to, zda odesílatelem je Bůh či pouze naše nevědomí či podvědomí.

Václav Hájek z Libočan

Vlastní kapitolu pak tvoří slavné středověké či barokní snáře, z nichž nejznámější je nepochybně ten, který napsal slavný kronikář Václav Hájek z Libočan. Co z toho plyne za poučení? Že Sigmund Freud vlastně nevynalezl vůbec nic nového, protože výše uvedený fenomén lidé studovali už dávno ve starověku.